O firmie

Podstawowe informacje

Przedsiębiorstwo „Delta” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej.

Siedziba spółki
:
64-100 Leszno, ul. Bema 33
Telefon
:
(065) 529-55-76; 529-56-16
REGON
:
004090320
NIP
:
697-001-09-01

Forma Prawna
Przedsiębiorstwo Delta jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem handlowym. Spółka została zawiązana aktem założycielskim z dnia 20 stycznia 1989 sporządzonym w PBN w Lesznie (Rep. A nr 79/1989) i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Gospodarczy, dnia 10 luty 1989r. W RHB nr 154. W dniu 10 czerwca 2000 roku wpisano spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS000164408.

Historia Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Delta działa od 1983 roku jako Specjalistyczna Usługowa Spółdzielnia Pracy „Delta” wpisana do rejestru RSA 185. Dnia 20 stycznia 1989 aktem założycielskim zostało zawiązane Przedsiębiorstwo „Delta” Sp. z o.o., w którym założyciele przyjęli jego umowę. Przedsiębiorstwo „Delta” Sp. z o.o. rozpoczęło kontynuację tradycji gospodarczej posiadającej 5-letnie doświadczenie SUSP „Delta”.

Prezesem Przedsiębiorstwa „Delta” jest mgr Tadeusz Grzeski. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Spółkę reprezentuje na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki Prezes Zarządu. lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie. Kapitał zakładowy wynosi 132.500,00 zł.

W zakresie działalności Przedsiębiorstwo wyszkoliło stabilną i wysokokwalifikowaną kadrę. Od początku istnienia Przedsiębiorstwo zajmowało się usługami. Z czasem został zakupiony specjalistyczny sprzęt do prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przedsiębiorstwo osiągnęło wysoki stopień specjalizacji w branży zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniami przeciwkorozyjnymi wykonywane są najnowszymi i optymalnie dobranymi dla danych warunków zestawami powłokowymi do ochronnego i renowacyjnego malowania o metalizacji podłoży metalowych, uznanych firm na rynku.

W 1984 r. Przedsiębiorstwo „Delta” poszerzyło działalność o zakres prac wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz sieci sanitarnych i deszczowych. W 1994 Przedsiębiorstwo „Delta” rozpoczęło sprzedaż wód „Staropolanka.

Przedsiębiorstwo „Delta ” zajmuje się legalizacją, naprawą i wymianą wodomierzy i ciepłomierzy. W 1999 roku Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej przyznał Przedsiębiorstwu „Delta” Sp. z o.o. status zakładu przy chronionej.

Zakład Naprawy i Legalizacji Wodomierzy posiada autoryzowany serwis Fabryki Wodomierzy POWOGAZ w Poznaniu oraz serwis przeliczników elektronicznych ciepłomierzy Zakładu AQUATHERM w Łomiankach k/ Warszawy.

Przedsiębiorstwo „Delta” dysponuje sprawdzoną kadrą inżynieryjno-techniczną współpracującą z placówkami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, Poznańskiej i Gliwickiej.

W Przedsiębiorstwie „Delta” zainwestowano znaczne środki w specjalistyczne maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji prac Przedsiębiorstwa. Wszystko to przyczyniło się do poprawy jakości wyrobów, zwiększenia sprzedaży i zatrudnienia.

Firma „Delta” pozyskała stałych klientów, dla których świadczy usługi. Uzyskanie dużej elastyczności organizacyjnej pozwoliło na prowadzenie fachowo i terminowo wszelkich prac z dostosowaniem do wymogów Klienta. O wysokiej jakości wykonywanych prac świadczy fakt nie występowania robót poprawkowych w całej osiemnastoletniej działalności Firmy.

Od grudnia 2000 r firma nasza posiada wdrożony system jakości na zabezpieczenie konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz naprawę i legalizację wodomierzy i ciepłomierzy zgodny z normą EN ISO 9002: 1994 potwierdzony przez firmę Det Norske Veritas.