Oferta

Pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą w zakresie wykonawstwa :

 

 • Piaskowanie, metalizacja natryskowa, malowanie zestawem farb epoksydowych dyfuzorów korytowych-DC, pionowych BMA oraz pras wysłodkowych;
 • Piaskowanie , metalizacja natryskowa , malowanie zestawami farb epoksydowych i innych (chloro-kauczukowych, poliwinylowych, akrylowych, poliuretanowych, ftalowych, itp.), wszelkich nowych konstrukcji wsporczych, różnych urządzeń, hal produkcyjnych, budynków, magazynów, rurociągów, estakad, taśmociągów, wszelkich prac na wysokościach – malowanie kominów, różnego rodzaju wież, silosów, zabezpieczeń ścian betonowych środkami przeciwogniowymi, przeciwpleśniowymi, malowania zestawami farb epoksydowych spożywczych silosów na cukier, melaśników, wyparek, mieszadeł pionowych, warników, wirówek do cukru, pras wysłodkowych, piaskowania i malowania zestawami farb termoodpornych kanałów odpylania oraz pieców wapiennych, piaskowania i epoksydowania wnętrz zbiorników, urządzeń różnymi zestawami farb – także na materiały spożywcze, prac budowlano-montażowo-instalacyjnych, wykonawstwa i montażu konstrukcji obiektów przemysłowych, prac izolacyjnych i obróbek blacharskich rurociągów i urządzeń, zabezpieczenie przeciwogniowe w zakresie R15 , R30 , R60 wszelkich konstrukcji metalowych .

Przedsiębiorstwo ” DELTA ” Spółka z o.o. w Lesznie działa od 1983 roku. W okresie ponad dwudziestoletniej działalności firma nasza :

 • zorganizowała stabilną , wysokokwalifikowaną kadrę 50-60 osób , która sprawdziła się w różnych warunkach wykonywanych prac,
 • osiągnęła wysoki stopień specjalizacji w branży robót ogólnobudowlanych, montażowych, zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwogniowych,
 • prowadzenia budów instalacji wodno-sanitarnych, oczyszczalni ścieków, pompowni,
 • zgromadziła wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny do wykonywania prac,
 • pozyskała stałych klientów tj. ” ENERGOMONTAŻ „- Poznań, „POZ-BUILDING” – Poznań, „MOSTOSTAL” – Poznań, Browary oraz Cukrownie na terenie całego kraju, a ostatnio także „CHEMADEX” S.A. – Warszawa.

Dla wielu z nich świadczymy swoje usługi nieprzerwanie od 1983 roku.

 • uzyskała dużą elastyczność organizacyjną , pozwalającą na prowadzenie w różnych warunkach terminowo wszelkich prac w zależności od potrzeb Inwestorów .

Głównymi budowami tematycznie związanymi z zakresem oferowanych przez Nas prac są:

 • wykonawstwo robót budowlanych, kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne różnych konstrukcji, urządzeń -metalizacja dyfuzorów w Cukrowniach w Żninie, Unisławiu, Świeciu, Kościanie, Wschowie, Jaworze, Glinojecku, Ostrowite, Górze, Gostyniu, Miejskiej Górce, Świdnicy, Lewinie Brzeskim, Dobrzelinie, Wrocławiu i Płocku,
 • częściowe wykonawstwo prac budowlanych , montażu konstrukcji , zabezpieczeń antykorozyjnych przy modernizacji Produktowni i Surowni oraz budowie dyfuzora BMA i Stacji Pras Wysłodkowych w Cukrowni w Opalenicy,
 • częściowe wykonawstwo i montaż, wykonawstwo robót budowlanych i kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń nowobudowanej Produktowni, dyfuzora wieżowego BMA, Stacji Pras Wysłodkowych, rurociągów technologicznych, zbiorników w Cukrowni w Gostyniu – razem około 1000 ton,
 • częściowe wykonawstwo i montaż konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni podczas montażu dyfuzora BMA, Stacji Wysłodkowych, taśmociągów, rurociągów w Cukrowni w Chełmży,
 • wykonawstwo robót jw. podczas montażu dyfuzora BMA, zbiornika na wysłodki oraz taśmociągów i rurociągów w Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej,
 • kompleksowa przebudowa pomieszczeń magazynu cukru i opakowań na pomieszczenia socjalne, przebudowa laboratorium zakładowego, przebudowa pomieszczeń po Banku BRC na pomieszczenia biurowe, przebudowa budynku socjalnego dla załogi w latach 1999 – 2003 w Cukrowni w Opalenicy,
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń Pakowni i Segregacji cukru, melaśnika, wieży wodnej, dachu Produktowni w Cukrowni w Opalenicy,
 • częściowe wykonawstwo i montaż konstrukcji zewnętrznej, blach obudowy oraz malowanie farbą spożywczą FAMOKSYD powierzchni wewnętrznej silosów na cukier w Cukrowniach w Miejskiej Górce oraz Górze – obiekty na 15000 ton cukru,
 • wykonawstwo robót jw. lecz w nowopowstałej Produktowni w Cukrowni w Miejskiej Górce – razem około 1000 ton konstrukcji i urządzeń,
 • wykonawstwo prac budowlanych i malarskich na nowobudowanych Elektrociepłowniach w Cukrowniach w Górze, Gostyniu, Kościanie i Miejskiej Górce,
 • wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, wykonanie i montaż konstrukcji na nowobudowanej Kotłowni dla Miasta Leszna,
 • zewnętrzne i wewnętrzne epoksydowanie farbami na materiały spożywcze tankofermentatorów w przemyśle piwowarskim: Browary w Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Wrocławiu, Białymstoku, Zielonej Górze, Warszawie, Bojanowie, Krotoszynie,
 • jw. lecz zbiorników na sok pomidorowy i moszcze owocowe w ZPOW Heinz w Pudliszkach i Międzychodzie,
 • częściowe wykonawstwo robót ziemnych, instalacyjnych, budowlanych oraz kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne nowych obiektów Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody dla miast: Leszno i Kościan, Krzycko Wielkie,
 • kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Cukrowniach we Wrocławiu, Gostyniu, Wschowie, Kościanie, Żninie, Lewinie Brzeskim,
 • kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne wraz z metalizacją natryskową mostu na przejściu granicznym w Gubinku oraz częściowe wykonawstwo i montaż konstrukcji wsporczej obiektów terminalu na w/w przejściu granicznym – razem ca 2000 ton konstrukcji,
 • metalizacja jazu na zaporze czołowej zbiornika ” Jeziorsko ” w Skęczniewie – razem 3 500 m2,
 • kompleksowa modernizacja zbiorników wyrównawczych wody w Browarze w Poznaniu – Kompania Piwowarska,
 • kompleksowe zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji stalowej nowobudowanej Ubojni Koni w Rawiczu,
 • zabezpieczenie przeciwogniowe antresol pawilonów handlowych INTERMARCHE w Zielonej Górze, Kościanie i Lesznie,
 • zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji dachowej budynku Politechniki Łódzkiej,
 • wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych oraz roboty budowlane na terminalach wjazdowych przepompowni gazu dla Przedsiębiorstwa NAFTO-BUDOWA w Emilianowie i Boronowie.

Informujemy, że wszelkie prace związane z robotami ogólnobudowlanymi, ziemnymi, montażowymi, instalacyjnymi oraz antykorozyjnymi i przeciwogniowymi wykonujemy najnowszymi i optymalnie dobranymi dla danych warunków materiałami (zestawami powłokowymi) uznanych na rynku firm.

Podejmujemy się wykonawstwa prac w najtrudniejszych warunkach terenowych, na małej przestrzeni, wewnątrz już istniejących obiektów, budynków, hal produkcyjnych. Dysponujemy sprawdzoną kadrą inżynieryjno-techniczną współpracującą z placówkami naukowymi Politechniki Poznańskiej, Gliwickiej oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Informujemy także, iż posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej. W związku z tym klientom naszej firmy przysługuje możliwość skorzystania z odpisu od wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zgodnie z art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z dnia 27 sierpnia 1997 r /Dz.U. Nr 123/97 poz 776 / – sprowadza się to do tego, że ceny robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo ” DELTA ” są dla danego inwestora tańsze o ok. 10 % niż innych firm.

Przedsiębiorstwo ” DELTA ” Spółka z o.o. wdrożyła w 2001 roku System Zapewnienia Jakości ISO 9002: 1994 w zakresie :

„ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH „

Obecnie przygotowujemy się do wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9002: 2000 w zakresie jak wyżej łącznie z robotami ogólnobudowlanymi.

O wysokiej jakości naszych usług niech świadczy fakt, iż w czasie ponad 20-letniej działalności miały miejsce tylko nieliczne roboty poprawkowe z tytułu udzielonych naszym Klientom gwarancji.